Debra Winger

Kajillionaire (2020) 720p

 • Screen:1280*800
 • Size:962.07 MB
 • Genre:Crime
 • Rating:6.5/10
 • Peers:6
 • Seeds:14

Kajillionaire (2020) 1080p

 • Screen:1920*1080
 • Size:1.93 GB
 • Genre:Crime
 • Rating:6.5/10
 • Peers:13
 • Seeds:37

Kajillionaire (2020) 1080p

 • Screen:
 • Size:2.00 GB
 • Genre:Crime
 • Rating:6.7/10
 • Peers:18
 • Seeds:8

The Lovers (2017) 720p

 • Screen:1280*800
 • Size:829.23 MB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.1/10
 • Peers:0
 • Seeds:1

The Lovers (2017) 1080p

 • Screen:1920*1080
 • Size:1.56 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.1/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

The Lovers (2017) 720p

 • Screen:1280x694
 • Size:1.19 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.1/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

The Lovers (2017) 1080p

 • Screen:1920x1040
 • Size:1.87 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.1/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

The Lovers (2017) 1080p

 • Screen:1920x1040
 • Size:1.87 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.2/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

The Lovers (2017) 720p

 • Screen:1280x696
 • Size:1.18 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.3/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Rachel Getting Married (2008) 720p

 • Screen:
 • Size:1.36 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:6.7/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Rachel Getting Married (2008) 720p

 • Screen:1280*800
 • Size:941.23 MB
 • Genre:Drama
 • Rating:6.7/10
 • Peers:2
 • Seeds:1

Rachel Getting Married (2008) 1080p

 • Screen:1920*1080
 • Size:1.78 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:6.7/10
 • Peers:1
 • Seeds:5

Rachel Getting Married (2008) 720p

 • Screen:1280x692
 • Size:1.36 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:6.7/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Rachel Getting Married (2008) 1080p

 • Screen:1920x1038
 • Size:2.15 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:6.7/10
 • Peers:1
 • Seeds:0

Radio (2003) 720p

 • Screen:1280*800
 • Size:1003.58 MB
 • Genre:Biography
 • Rating:6.9/10
 • Peers:1
 • Seeds:1

Radio (2003) 1080p

 • Screen:1920*1080
 • Size:2.01 GB
 • Genre:Biography
 • Rating:6.9/10
 • Peers:2
 • Seeds:1

Radio (2003) 1080p

 • Screen:
 • Size:2.08 GB
 • Genre:Biography
 • Rating:6.9/10
 • Peers:0
 • Seeds:1

Radio (2003) 720p

 • Screen:720x390
 • Size:956.72 MB
 • Genre:Biography
 • Rating:6.9/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Forget Paris (1995) 1080p

 • Screen:
 • Size:1.93 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.5/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Forget Paris (1995) 720p

 • Screen:720x400
 • Size:891.56 MB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.4/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Wilder Napalm (1993) 720p

 • Screen:1280*800
 • Size:1002.98 MB
 • Genre:Comedy
 • Rating:5.6/10
 • Peers:0
 • Seeds:1

Wilder Napalm (1993) 1080p

 • Screen:1920*1080
 • Size:1.82 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:5.6/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Wilder Napalm (1993) 1080p

 • Screen:
 • Size:2.08 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:5.6/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Shadowlands (1993) 720p

 • Screen:1280*800
 • Size:1.14 GB
 • Genre:Biography
 • Rating:7.4/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Shadowlands (1993) 1080p

 • Screen:1920*1080
 • Size:2.15 GB
 • Genre:Biography
 • Rating:7.4/10
 • Peers:0
 • Seeds:1

Shadowlands (1993) 1080p

 • Screen:
 • Size:2.51 GB
 • Genre:Biography
 • Rating:7.4/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Shadowlands (1993) 720p

 • Screen:
 • Size:1.59 GB
 • Genre:Biography
 • Rating:7.4/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Leap of Faith (1992) 1080p

 • Screen:
 • Size:2.06 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.1/10
 • Peers:2
 • Seeds:1

The Sheltering Sky (1990) 720p

 • Screen:1280*800
 • Size:1.24 GB
 • Genre:Adventure
 • Rating:6.8/10
 • Peers:1
 • Seeds:1

The Sheltering Sky (1990) 1080p

 • Screen:1920*1080
 • Size:2.45 GB
 • Genre:Adventure
 • Rating:6.8/10
 • Peers:1
 • Seeds:1

The Sheltering Sky (1990) 720p

 • Screen:1280x720
 • Size:1.67 GB
 • Genre:Adventure
 • Rating:6.8/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

The Sheltering Sky (1990) 1080p

 • Screen:1920x1080
 • Size:2.63 GB
 • Genre:Adventure
 • Rating:6.8/10
 • Peers:42
 • Seeds:27

The Sheltering Sky (1990) 720p

 • Screen:1280x720
 • Size:1.67 GB
 • Genre:Adventure
 • Rating:6.8/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

The Sheltering Sky (1990) 720p

 • Screen:720x400
 • Size:1.74 GB
 • Genre:Adventure
 • Rating:6.8/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

The Sheltering Sky (1990) 1080p

 • Screen:1920x1080
 • Size:2.63 GB
 • Genre:Adventure
 • Rating:6.8/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

The Sheltering Sky (1990) 720p

 • Screen:1280x720
 • Size:1.67 GB
 • Genre:Adventure
 • Rating:6.8/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

The Sheltering Sky (1990) 1080p

 • Screen:1920x1080
 • Size:2.63 GB
 • Genre:Adventure
 • Rating:6.8/10
 • Peers:1
 • Seeds:0

Betrayed (1988) 720p

 • Screen:1280x694
 • Size:1.53 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:6.3/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Betrayed (1988) 1080p

 • Screen:1920x1040
 • Size:2.41 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:6.3/10
 • Peers:1
 • Seeds:0

Betrayed (1988) 720p

 • Screen:1280x694
 • Size:1.53 GB
 • Genre:Action
 • Rating:6.3/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Betrayed (1988) 1080p

 • Screen:1920x1040
 • Size:2.42 GB
 • Genre:Action
 • Rating:6.3/10
 • Peers:1
 • Seeds:0

Black Widow (1987) 720p

 • Screen:
 • Size:1.23 GB
 • Genre:Crime
 • Rating:6.3/10
 • Peers:3
 • Seeds:2

Black Widow (1987) 1080p

 • Screen:
 • Size:1.94 GB
 • Genre:Crime
 • Rating:6.3/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Black Widow (1987) 720p

 • Screen:1280x694
 • Size:1.23 GB
 • Genre:Crime
 • Rating:6.3/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Black Widow (1987) 1080p

 • Screen:1920x1040
 • Size:1.94 GB
 • Genre:Crime
 • Rating:6.3/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Black Widow (1987) 720p

 • Screen:720x390
 • Size:1.29 GB
 • Genre:Crime
 • Rating:6.3/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Black Widow (1987) 1080p

 • Screen:1920x1040
 • Size:1.94 GB
 • Genre:Crime
 • Rating:6.3/10
 • Peers:1
 • Seeds:0

Black Widow (1987) 720p

 • Screen:1280x694
 • Size:1.23 GB
 • Genre:Crime
 • Rating:6.3/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Legal Eagles (1986) 720p

 • Screen:
 • Size:1.40 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.0/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Legal Eagles (1986) 1080p

 • Screen:
 • Size:2.20 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.0/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Legal Eagles (1986) 720p

 • Screen:1280*800
 • Size:1.02 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.0/10
 • Peers:0
 • Seeds:1

Legal Eagles (1986) 1080p

 • Screen:1920*1080
 • Size:1.83 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.0/10
 • Peers:1
 • Seeds:1

Legal Eagles (1986) 1080p

 • Screen:
 • Size:2.21 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.0/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Legal Eagles (1986) 1080p

 • Screen:
 • Size:2.22 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.0/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Legal Eagles (1986) 720p

 • Screen:720x400
 • Size:1.00 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:5.9/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Terms of Endearment (1983) 1080p

 • Screen:1920*1080
 • Size:2.08 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:7.4/10
 • Peers:0
 • Seeds:2

Terms of Endearment (1983) 720p

 • Screen:1280*800
 • Size:1.07 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:7.4/10
 • Peers:0
 • Seeds:4

Terms of Endearment (1983) 1080p

 • Screen:1920x1080
 • Size:2.52 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:7.4/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Terms of Endearment (1983) 720p

 • Screen:1280x720
 • Size:1.60 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:7.4/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Terms of Endearment (1983) 1080p

 • Screen:1920x1080
 • Size:2.52 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:7.4/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Terms of Endearment (1983) 720p

 • Screen:1280x720
 • Size:1.60 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:7.4/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Terms of Endearment (1983) 720p

 • Screen:720x400
 • Size:1.66 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:7.4/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Cannery Row (1982) 720p

 • Screen:1280*800
 • Size:1.08 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.7/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Cannery Row (1982) 1080p

 • Screen:1920*1080
 • Size:2 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.7/10
 • Peers:1
 • Seeds:0

Cannery Row (1982) 720p

 • Screen:
 • Size:1.45 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.7/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Cannery Row (1982) 1080p

 • Screen:
 • Size:2.29 GB
 • Genre:Comedy
 • Rating:6.7/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

An Officer and a Gentleman (1982) 720p

 • Screen:
 • Size:1.50 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:7.0/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

An Officer and a Gentleman (1982) 720p

 • Screen:1280x720
 • Size:1.50 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:7.0/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

An Officer and a Gentleman (1982) 1080p

 • Screen:1920x1080
 • Size:2.37 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:7.0/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

An Officer and a Gentleman (1982) 1080p

 • Screen:1920x1080
 • Size:2.37 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:7.0/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

An Officer and a Gentleman (1982) 720p

 • Screen:1280x720
 • Size:1.50 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:7.0/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

An Officer and a Gentleman (1982) 720p

 • Screen:720x400
 • Size:1.57 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:7.0/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

An Officer and a Gentleman (1982) 720p

 • Screen:1280x720
 • Size:1.5 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:7.0/10
 • Peers:1
 • Seeds:0

An Officer and a Gentleman (1982) 1080p

 • Screen:1920x1080
 • Size:2.37 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:7.0/10
 • Peers:1
 • Seeds:0

Urban Cowboy (1980) 1080p

 • Screen:1920*1080
 • Size:2.49 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:6.3/10
 • Peers:0
 • Seeds:0

Urban Cowboy (1980) 720p

 • Screen:1280*800
 • Size:1.21 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:6.3/10
 • Peers:0
 • Seeds:1

Urban Cowboy (1980) 1080p

 • Screen:
 • Size:2.57 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:6.3/10
 • Peers:2
 • Seeds:0

Urban Cowboy (1980) 720p

 • Screen:
 • Size:1.63 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:6.3/10
 • Peers:1
 • Seeds:0

Urban Cowboy (1980) 1080p

 • Screen:
 • Size:2.57 GB
 • Genre:Drama
 • Rating:6.3/10
 • Peers:0
 • Seeds:0